Regulamin portalu

This portal serves only Polish users! Foreigners can not register and post their published announcements or any ads.


Niniejszy REGULAMIN definiuje podstawowe zasady użytkowania portalu EXTREO.

 1. Użytkownikiem portalu może być osoba prywatna lub firma ale bez prawa do reprezentowania własnych interesów o czym mowa niżej...
 2. Każdy  użytkownik odwiedzający portal zobowiązuje się: nie naruszać powszechnie obowiązujących norm prawnych i obyczajów, a w szczególności: prawa autorskiego, prawa do prywatności i przestrzegania norm etycznych etc.
 3. Zarejestrowany użytkownik może otrzymać status "autora" lub "redaktora", które uprawniają do zamieszczania własnych artykułów, publikacji recenzji, opinii o sprzęcie AUDIO lub o MUZYCE na płytach CD itp. Zarejestrowani użytkownicy mogą również publikować PRYWATNE ogłoszenia drobne o zamiarze sprzedaży, kupna lub zamiany sprzętu AUDIO. Podczas rejestracji - nie jest wymagane podawanie jakichkolwiek prywatnych danych osobowych. Konieczne jest tylko wpisanie dowolnej nazwy użytkownika i adresu email. Adresy email są chronione systemowo i niedostępne dla odwiedzających portal. Także FORUM nie udostępnia jakichkolwiek danych osobowych zarejestrowanych użytkowników. Należy pamiętać, iż rejestracja jest dobrowolna i nie pociąga za sobą jakichkolwiek zobowiązań poza koniecznością przestrzegania p. 1 i 2.
 4. W publikacjach nie wolno umieszczać ODNOŚNIKÓW do obcych stron zewnętrznych firm! Takie publikacje będą blokowane i usuwane!
 5. OGŁOSZENIA. Dopuszcza się publikację OGŁOSZEŃ drobnych dotyczących obrotu prywatnym sprzętem AUDIO z zastrzeżeniem "nie umieszczania w treści REKLAM marki sprzętu przeznaczonego na sprzedaż lub zamianę"... Ogłoszenia powinny być zwięzłe (niezbyt długie), konkretne i poprawnie zredagowane językowo. Nie można używać  form ignorujących zasady pisowni polskiej - z błędami ortograficznymi i rażącymi błędami składniowymi. W niektórych przypadkach - użytkownicy ze statusem "Autor" (co najmniej) - mogą umieszczać w ogłoszeniu fotografię przedmiotu (audio). Przedmioty podlegające sprzedaży - powinny mieć określoną wartość (cenę). W celach kontaktowych - użytkownik, który publikuje ogłoszenie - powinien w treści (zwyczajowo na dole tekstu) podać lokalizację (miejscowość bez adresu w szczegółach) i numer telefonu. Nie zalecamy podawania adresu EMAIL. Ogłoszenie jest aktywne po weryfikacji przez administratora (najpóźniej po 8 godzinach) i bez określonego z góry terminu, jednak nie dłużej niż 3 miesiące.
 6. PRYWATNOŚĆ. Zasadą naczelną właściciela portalu jest stwierdzenie: NIE NARUSZAMY PRYWATNOŚCI naszych użytkowników i nie rozsyłamy SPAMU. W niektórych jednak przypadkach - zastrzegamy sobie prawo "wysyłania informacji administracyjnych" i powiadomień o "ważnych wydarzeniach" związanych z funkcjonowaniem firmy EXTREO wraz z tym portalem... Wymagane podczas rejestracji dane personalne naszych użytkowników - NIE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE KOMUKOLWIEK. W prywatnych kontaktach użytkowników obowiązuje zasada "wysyłania wiadomości nie zawierających SPAMU i reklam". Każdy stwierdzony przypadek naruszenia tej zasady - spotka się ze stosowną reakcją administracji portalu włącznie z zablokowaniem, a nawet usunięciem konta użytkownika.
  Pliki COOKIES - (ciasteczka) to niewielkich rozmiarów elementy programowe, których używa system portalu w celu szybszego ładowania stron składowych poszczególnych serwisów www. COOKIES nie stanowią jakiegokolwiek zagrożenia dla prywatności UŻYTKOWNIKÓW odwiedzających nasze serwisy! Za pomocą tych elementów nie będą pobierane jakiekolwiek dane prywatne z komputerów użytkowników!
 7. Redakcja i administracja portalu nie odpowiadają za treści ogłoszeń. Zastrzegamy sobie jednak prawo ich modyfikacji w przypadkach naruszających wyżej opisane zasady.... Dotyczy to również publikacji pozostałych artykułów...
 8. KONTAKTY. W celach prywatnych - użytkownicy mogą komunikować się ze sobą za pomocą sekcji "Kontakty prywatne" - dostępnej po zalogowaniu - w menu użytkownika. Kontakty ogólnej natury z redakcją/administracją portalu dostępne są dla wszystkich odwiedzających portal - poprzez formularz pocztowy, który wyświetli się po wybraniu pozycji kontaktu.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia: 31-05-2012 (ze zmianami w dniu 24.05.2018) do odwołania lub kolejnej koniecznej zmiany.

W imieniu właściciela, Administracja portalu EXTREO